H-1074 Budapest, Rákóczi Út 68 I/8 | Tel/Fax: +36 30 849 77 87
AKTUÁLIS
Fotók a kongresszuról | 2017.10.25 10:41
Tisztelt MMT tagjaink!

A kongresszusról készült képek napi bontásban elérhetőek az alábbi opciókra kattintva:

Képek az 1. napról

Képek a 2. napról

Képek a 3. napról
MMT jelölt lista | 2017.09.29 12:32
Magyar Műtősasszisztensi Társulás
2017. október 06-i Tisztújító Rendkívüli Közgyűlés
Tisztségviselőkre beérkezett Jelölő Lista

Vezető tisztségviselők

Elnök
Balasi Katalin

Alelnök
Henczné Varga Judit


Titkár
Maklári-Klekner Katalin

Elnökségi tagok
1 Asztalos Magdolna
2 Ördög Andrea
3 Mandula Ágnes
4 Illés Ágnes
5 Nagy Éva
6 Kósáné Meretei Judit
7 Dr. Tóváriné Téczely Marianna (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
8 Németh László (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
9 Pergéné Kiss Éva (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)


Felügyelő Bizottsági tagok
1 Novák Andrea
2 Pergéné Kiss Éva
3 Nógrádi Éva
4 Kósáné Meretei Judit (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
5 Csalló Lívia (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
6 Dr. Tóváriné Téczely Marianna (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
7 Ördög Andrea (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)


I. fokú Etikai Bizottsági tagok
1 Csalló Lívia
2 Hackné Nemes Erzsébet
3 Vigmond Józsefné
4 Kalkánné Bárácz Anna
5 Pergéné Kiss Éva (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
6 Nógrádi Éva (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
7 Németh László (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
II. fokú Etikai Bizottsági tagok
1 Dr. Tóváriné Téczely Marianna
2 Németh László
3 Komárominé Szabó Magdolna
4 Hermanné Száraz Magdolna
5 Basa Erzsébet
6 Nagy Éva (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
7 Ördögh Marianna (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
8 Balogh Anna (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)
9 Novák Andrea (elfogadó nyilatkozat nem érkezett)

XXV. Kongresszus meghívó és előadás füzete | 2017.09.19 20:22
Kedves Kolléganők és Kollégák!

A Kongresszus Meghívó és Előadás összefoglaló füzete letölthető a dokumentumtárból.
Várunk mindenkit szeretettel a kongresszuson!

Balasi Katalin
elnök

MTT 51. Kongresszus AO műtősnői szekció | 2017.08.28 20:26
Kedves Kollégák, Kolléganők!

Nagy szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyar Traumatológus Társaság 51. Kongresszusa keretében megrendezésre kerülő AO műtősnői és Varia szekciójára Pécsre.
Immáron második alkalommal sikerül az AO műtősnői szekciót az MTT kongresszusán megvalósítani.
Témánkat a mindennapok aktualitása az oktatás, műtői munka specialitása és a rohamosan fejlődő műtéti technikák, új implantátumok adják.

Időpont:2017.09.15. péntek
Helyszín: Pécs, Kodály Központ

Bővebb információ és regisztráció: http://www.asszisztencia.hu/mtt/2017/


Találkozás reményében, üdvözlettel:

Hauckné Nagyházi Mónika
Pécs
AO ORP
Jelölő Bizottság tájékoztatója | 2017.07.29 19:02
Tisztelt MMT Tagjaink!


A 2013. évben megválasztott elnökségi és bizottsági tagok mandátuma 2017. év október hónapban lejár, így az MMT vezető tisztségviselőit (elnök, alelnök, titkár, 6 fő elnökségi tag), Felügyelő Bizottság tagjait (3fő) I. fokú Etikai Bizottság tagjait (3 fő), II. fokú Etikai Bizottság tagjait (3 fő) újra kell választanunk a 2017.-2022. évekre a 2017. október 06. -án megtartandó Rendkívüli Közgyűlésen.

A Társulás Rendkívüli Közgyűlése által 2016. február 27.-én elfogadott Választási Szabályzat alapján a tisztségekre a jelölés az alábbiak szerint történik:
• JELÖLŐ AJÁNLÁS- ban tehetitek meg javaslataitokat a jelöltek személyére. Jelöljetek olyan embereket, akik ambiciózusak, szeretnének és tudnak is a Társulás érdekében hasznos munkát végezni.
• ELŐZETES ELFOGADÓ NYILATKOZAT- ban a jelöltnek el kell fogadnia a megjelölt tisztségre való jelölését és rövid SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ-át át csatolnia kell a nyilatkozatához.
Ezeket a dokumentumokat a dokumentumtárból tölthetitek le.

A szabályosan, géppel, vagy nyomtatott nagy betűkkel kézzel kitöltött és aláírt dokumentumokat az ajánlónak, valamint a tisztségre jelöltnek az alábbi posta-, vagy e-mail címre (szkennelve) kell eljuttatnia a Jelölő Bizottság elnökéhez.
Posta cím: Ördög Andrea 3525 Miskolc, Estike utca 40.
E-mail: mmtvalasztas2017@gmail.com
Tel.: +36-30-849-77-98
A dokumentumok beérkezési határideje: 2017. szeptember 15. (péntek)
Szkennelés esetén az eredeti dokumentumokat a Rendkívüli Közgyűlésen a Jelölő Bizottság elnökének kell leadni.

A Jelölő Bizottság tagjai:
Asztalos Magdolna tel.: +36-30-849-77-99
Németh László tel.: +36-20-922-93-40
Kérdéseitekkel a Jelölő Bizottság mindhárom tagját bizalommal kereshetitek a megadott elérhetőségeken !

A jelölési ajánlások feltételei:
- tagdíjat fizetett minden tag jelölhet és jelölhető a társulás tagjai közül
- tagonként csak egy jelölő ajánlást (listát) fogadunk el, mely több tisztségre tartalmazhat jelölést
- határidőn túl beérkezett jelölő ajánlások, valamint tisztséget elfogadó előzetes nyilatkozatok nem
kerülnek feldolgozásra
- a nyomtatványokat géppel, vagy nyomtatott nagy betűkkel kézzel kérjük kitölteni, és aláírni
- nem érvényes a jelölő ajánló lista, valamint a tisztséget elfogadó előzetes nyilatkozat: dátum,
személyes adatok, tagszám és aláírás nélkül.

A jelölések összesítését követően a tisztségekre jelöltek neveit 2017. szeptember 29.én honlapunkon tesszük közzé.

Budapest, 2017. július 28.


Ördög Andrea
Jelölő Bizottság elnöke

Meghívó rendkívüli Közgyűlésre | 2017.07.29 19:00

Műtősasszisztensi Társulás elnöke Rendkívüli Közgyűlést
hív össze, melyre ezúton meghívja a Társulás tagjait

Ideje: 2017. év október hó 06. nap (péntek) 9:00 óra

Helye: Hunguest Hotel Béke ++++
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 1

Regisztrálás a helyszínen 8:00 órától

Rendkívüli Közgyűlés megnyitása, levezető elnök megválasztása ea.: Balasi Katalin elnök
A Rendkívüli Közgyűlés napirendje:
1. Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének, Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, napirendjének elfogadása ea.: Levezető elnök
2. 2018. évi tagdíj mértékének megállapítása ea.: Csalló Lívia titkár
3. Elnökség, Felügyelő Bizottság, I. és II. fokú Etikai Bizottság tagjainak 2017-2022. évekre történő választása
Választásra jelölt személyek neveinek ismertetése ea.:Ördög Andrea Jelölő Bizottság elnöke
Jelöltek rövid szakmai bemutatkozása
4. Jelöltek jelölő listára való felkerülésének személyenkénti szavazása ea.:Ördög Andrea Jelölő Bizottság elnöke
Javaslat további személyek jelölő listára való felkerülésére, jelölő lista lezárása, ismertetése
Titkos szavazás megtartása
Szünet
5. Szavazás eredményének ismertetése ea: Szavazatszámláló Biz. elnöke
6. A 2017.-2022. évekre megválasztott elnök köszöntője

A fenti időpontban amennyiben a Rendkívüli Közgyűlés határozatképtelen (a megjelent tagok száma nem haladja meg a tagok létszámának több mint felét), úgy a megismételt Rendkívüli Közgyűlés ideje: 2017. év október hó 06. nap (péntek) 9:30 óra jelen meghívó szerinti helyen és napirendi pontokkal.
A megismételt Rendkívüli Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül, az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben határozatképes.
A választás során a jelölési ajánlás feltételei:
A társulás honlapján a dokumentum tárban közzétett minta szerinti, írásban beküldendő
• jelölési ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló személyi adatait, tagszámát, a jelölt személy nevét, lakcímét, annak megjelölését, hogy a jelölés melyik tisztségre szól, az ajánló aláírását
• a jelölést elfogadó előzetes nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a jelölt személyi adatait, tagszámát, nyilatkozatát arról, hogy milyen tisztségre fogadja el a jelölést, a jelölt aláírását, valamint a jelölt rövid szakmai önéletrajzát.
Jelölési ajánlások valamint a jelölést elfogadó előzetes nyilatkozatok és szakmai önéletrajzok leadásának
Helye: Jelölő Bizottság elnöke: posta cím: Ördög Andrea 3525 Miskolc, Estike utca 40.
e-mail: mmtvalasztas2017@gmail.com
Beérkezés határideje: 2017. év szeptember hó 15. nap (péntek)

Jelölő Bizottság elérhetősége: elnök: Ördög Andrea, tel.: +36-30-849-77-98
tagok: Asztalos Magdolna, tel.: +36-30-849-77-99
Németh László, tel.: +36-20-922-93-40

A jelöltek listája a jelölési ajánlások beérkezési határidejét követően 2017. szeptember 29.-től megtekinthető a www.muto.hu honlapon.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük a minél nagyobb számban történő megjelenést!

Budapest, 2017. év július hó 28. nap


Balasi Katalin
elnök
Felhívás műtéti szakasszisztens képzésre | 2017.07.29 18:27
F e l h í v á s
A SEMMELWEIS EGYETEM
Klinikai Központ klinikáinak szakmai támogatásával az
Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság szervezésébenaz Országos Képzési Jegyzékben szereplőműtéti szakasszisztens
(szakképesítés azonosító száma: 55 725 15)

képzést indít.

Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000468/2014/A008

Képzési idő: 1250 óra (1 év)

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 10.

Képzés várható indulása: 2017. szeptember vége

Szakmai vezető: Prof. Dr. Tamás László klinikaigazgató


Elméleti képzés helye: Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti klinika Tanterme (1082 Budapest, Baross utca 23-25)
Az oktatás moduláris formában folyik, heti egy oktatási alkalommal, azonos napokon 8 oktatási órában. Az elméleti oktatás 9.00 órakor kezdődik.

Elméleti képzés költsége: 310.000.-Ft/fő

A képzés komplex szakmai vizsgával záródik. Tervezett költség: 70.000.-Ft/fő

A hallgatók gyakorlati képzését egyénre szabottan, munkahelyi vezetőjükkel egyeztetve tervezzük és szervezzük meg. Amennyiben a hallgató munkahelyén biztosítottak a képzési programban előírt feltételek, abban az esetben lehetősége van saját munkahelyén letölteni a gyakorlatokat.


A képzés tájékoztatója, és a jelentkezési lap a dokumentumtárból letölthető.
MST Endoszkópos Szekció XVII. Kongresszusa | 2017.06.28 11:27
Kedves Kolléganők, Kedves Kollégák!

A Magyar Sebész Társaság Sebészeti Endoszkópos Szekciója 2017. október 12.-15. rendezi meg XVII. Kongresszusát Kecskeméten.
A Magyar Műtősasszisztensi Társulás lehetőséget kapott műtős szakasszisztensi szekció megtartására.
Az előadások összefoglalóit szíveskedjetek a mutosasszisztens@gmail.com e-mail címre megküldeni 2017. július 8.-ig.
Regisztrálni a Convention Budapest Kft. weboldalán, online lehetséges.


Szeretettel várunk minden műtéti ellátásban dolgozót az idei Magyar Sebész Társaság Sebészeti Endoszkópos Szekció XVII. Kongresszusa - Sebészeti Továbbképző Tanfolyamon, és kérjük bátorítsák egymást minél több előadás megtartására!

Balasi Katalin
elnök
XXV. Kongresszus Első Értesítő | 2017.04.06 21:17
KEDVES KOLLÉGANŐK / KOLLÉGÁK!

A Magyar Műtősasszisztensi Társulás megrendezi XXV. szakmai kongresszusát!
Ideje:
2017. Október 05. /csütörtök reggeltől/
2017. Október 07. /szombat délután/
Helye: Hunguest Hotel Béke****
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 10.

A kongresszus szabadon választott elméleti PONTSZERZŐ továbbképzésnek minősül!
Részvételi tájékoztató és információk:
A kongresszus részvételi díja:
MMT tagoknak: 65.000.-Ft + ÁFA
Nem MMT tagoknak: 80.000.-Ft + ÁFA
Az ár tartalmazza a regisztrációt, a teljes ellátást, a bérleti díjakat, a szakmai programokon való részvételt, a kávé
és teaszüneteket, valamint a szervezés költségeit.
Napijegy: 25.000.-Ft + Áfa,
Amely tartalmazza a regisztrációs díjat és ellátást is.
Esti program plusz költsége: 2.000.-Ft + Áfa /napi jegy esetén!/
Jelentkezni lehet a honlapunkon található regisztrációs lapon, mely a DOKUMENTUMTÁRBÓL letölthető.
Jelentkezési határidő: 2017. AUGUSZTUS 31.
Befizetési határidő: SZEPTEMBER 30.
Utólagos jelentkezést nem áll módunkban elfogadni!
Céges szponzorálás esetén a regisztrációs lapot csak a szponzoráló cég küldheti meg a szervező bizottság részére!
MMT XXV. Kongresszus előadásainak témakörei:
1.
Innováció – új műtéti eljárások, technikai újdonságok
2.
Minőségirányítás szerepe a műtéti ellátás területén
3.
Betegbiztonság – nem-várt események megelőzése
4.
Szakmánk szépségei és veszélyei

Előadás összefoglaló formai követelményei:
Microsoft Word dokumentum (Kompatibilis mód:.doc/. docx )
Times New Roman betűtípus, 12 betűméret.
Maximum 25 sor terjedelem.
3db egyszerű felelet választásos teszt kérdést kérünk a helyes válaszok megjelölésével.
A kitöltendő előadás-összefoglaló sablon megtalálható a DOKUMENTUM TÁRBAN a honlapunkon.
Az előadás leadás módja:
Az előadás teljes anyagát PowerPoint ( ppt / pptx ) formátumban elektronikusan csatolt mellékletként, a
mutosasszisztens@gmail.com-ra kérjük megküldeni, a kongresszus szervezői részére.
Előadás időtartama: 8-10 perc
Beküldési határidő: 2017. június 20.
Kérjük, az előadókat ügyeljenek a kompatibilitási módra, az esetleges külső hivatkozások, fájlok helyes
beágyazására, csatolására, továbbá a helyszínen tartózkodjanak az utólagos szerkesztéstől, javítástól, módosítástól !
Köszönjük!
A kongresszuson való személyes találkozás reményében, üdvözlettel:

Balasi Katalin
elnök

Tájékoztató a tagdíjfizetés rendjéről | 2017.03.11 09:29
Tisztelt Kolléganők!
Tisztelt Kollégák!

A 2016.02.27. RK/08. határozat alapján a társulási tagdíj 4000 Ft, nyugdíjas, GYES 2000 Ft-ra változott.
A tagdíj számlák folyamatosan postázásra kerülnek, kérünk benneteket az átutalás közlemény rovatában a tagdíj számla sorszámát írjátok be.
A tagdíj beérkezésének határideje 2017. május 31.
Akinek adatváltozása történt, kérjük az adatfrissítést hajtsa végre.
Új tagok felvétele is online történik.
Több tag tagdíjának átutalásához, a dokumentumtárban található Összesítő jelentés kitöltésére, elektronikus úton vagy postai úton történő elküldése szükséges. Elektronikusan a mutosasszisztens@gmail.com, postai úton a Társulás címére kell küldeni.
Kérdés esetén állunk rendelkezésetekre!
Köszönettel:
A Társulás Vezetősége