H-1074 Budapest, Rákóczi Út 68 I/8 | Tel/Fax: +36 30 849 77 87
AKTUÁLIS
Rendkívüli Közgyűlés Meghívó tervezete | 2017.07.21 13:48

MEGHÍVÓ TERVEZET

Magyar Műtősasszisztensi Társulás
2017. évi Tisztújító Rendkívüli Közgyűlésére


A Magyar Műtősasszisztensi Társulás elnöke Rendkívüli Közgyűlést
hív össze, melyre ezúton meghívja a Társulás tagjait

Ideje: 2017. év október hó 06. nap (péntek) 9:00 óra

Helye: Hunguest Hotel Béke ++++
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 1

Regisztrálás a helyszínen 8:00 órától

Rendkívüli Közgyűlés megnyitása, levezető elnök megválasztása ea.: Balasi Katalin elnök
A Rendkívüli Közgyűlés napirendje:
1. Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének, Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, napirendjének elfogadása ea.: Levezető elnök
2. 2018. évi tagdíj mértékének megállapítása ea.: Csalló Lívia titkár
3. Elnökség, Felügyelő Bizottság, I. és II. fokú Etikai Bizottság tagjainak 2017-2022. évekre történő választása
Választásra jelölt személyek neveinek ismertetése ea.:Ördög Andrea Jelölő Bizottság elnöke
Jelöltek rövid szakmai bemutatkozása
4. Jelöltek jelölő listára való felkerülésének személyenkénti szavazása ea.:Ördög Andrea Jelölő Bizottság elnöke
Javaslat további személyek jelölő listára való felkerülésére, jelölő lista lezárása, ismertetése
Titkos szavazás megtartása
Szünet
5. Szavazás eredményének ismertetése ea: Szavazatszámláló Biz. elnöke
6. A 2017.-2022. évekre megválasztott elnök köszöntője

A fenti időpontban amennyiben a Rendkívüli Közgyűlés határozatképtelen (a megjelent tagok száma nem haladja meg a tagok létszámának több mint felét), úgy a megismételt Rendkívüli Közgyűlés ideje: 2017. év október hó 06. nap (péntek) 9:30 óra jelen meghívó szerinti helyen és napirendi pontokkal.
A megismételt Rendkívüli Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül, az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben határozatképes.
A választás során a jelölési ajánlás feltételei:
A társulás honlapján a dokumentum tárban közzétett minta szerinti, írásban beküldendő
• jelölési ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló személyi adatait, tagszámát, a jelölt személy nevét, lakcímét, annak megjelölését, hogy a jelölés melyik tisztségre szól, az ajánló aláírását
• a jelölést elfogadó előzetes nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a jelölt személyi adatait, tagszámát, nyilatkozatát arról, hogy milyen tisztségre fogadja el a jelölést, a jelölt aláírását, valamint a jelölt rövid szakmai önéletrajzát.
Jelölési ajánlások valamint a jelölést elfogadó előzetes nyilatkozatok és szakmai önéletrajzok leadásának
Helye: Jelölő Bizottság elnöke: posta cím: Ördög Andrea 3525 Miskolc, Estike utca 40.
e-mail: mmtvalasztas2017@gmail.com
Beérkezés határideje: 2017. év szeptember hó 15. nap (péntek)

Jelölő Bizottság elérhetősége: elnök: Ördög Andrea, tel.: +36-30-849-77-98
tagok: Asztalos Magdolna, tel.: +36-30-849-77-99
Németh László, tel.: +36-20-922-93-40

A jelöltek listája a jelölési ajánlások beérkezési határidejét követően 2017. szeptember 29.-től megtekinthető a www.muto.hu honlapon.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük a minél nagyobb számban történő megjelenést!
Budapest, 2017. év július hó 28. nap

Balasi Katalin
elnök
FIGYELEM!
A jelen meghívó tervezet napirendi pontjaira kiegészítő javaslataikat a tagok 2017. július 27.-ig küldhetik meg a mutosasszisztens@gmail.com e-mail címre.
MST Endoszkópos Szekció XVII. Kongresszusa | 2017.06.28 11:27
Kedves Kolléganők, Kedves Kollégák!

A Magyar Sebész Társaság Sebészeti Endoszkópos Szekciója 2017. október 12.-15. rendezi meg XVII. Kongresszusát Kecskeméten.
A Magyar Műtősasszisztensi Társulás lehetőséget kapott műtős szakasszisztensi szekció megtartására.
Az előadások összefoglalóit szíveskedjetek a mutosasszisztens@gmail.com e-mail címre megküldeni 2017. július 8.-ig.
Regisztrálni a Convention Budapest Kft. weboldalán, online lehetséges.


Szeretettel várunk minden műtéti ellátásban dolgozót az idei Magyar Sebész Társaság Sebészeti Endoszkópos Szekció XVII. Kongresszusa - Sebészeti Továbbképző Tanfolyamon, és kérjük bátorítsák egymást minél több előadás megtartására!

Balasi Katalin
elnök
XXV. Kongresszus Első Értesítő | 2017.04.06 21:17
KEDVES KOLLÉGANŐK / KOLLÉGÁK!

A Magyar Műtősasszisztensi Társulás megrendezi XXV. szakmai kongresszusát!
Ideje:
2017. Október 05. /csütörtök reggeltől/
2017. Október 07. /szombat délután/
Helye: Hunguest Hotel Béke****
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 10.

A kongresszus szabadon választott elméleti PONTSZERZŐ továbbképzésnek minősül!
Részvételi tájékoztató és információk:
A kongresszus részvételi díja:
MMT tagoknak: 65.000.-Ft + ÁFA
Nem MMT tagoknak: 80.000.-Ft + ÁFA
Az ár tartalmazza a regisztrációt, a teljes ellátást, a bérleti díjakat, a szakmai programokon való részvételt, a kávé
és teaszüneteket, valamint a szervezés költségeit.
Napijegy: 25.000.-Ft + Áfa,
Amely tartalmazza a regisztrációs díjat és ellátást is.
Esti program plusz költsége: 2.000.-Ft + Áfa /napi jegy esetén!/
Jelentkezni lehet a honlapunkon található regisztrációs lapon, mely a DOKUMENTUMTÁRBÓL letölthető.
Jelentkezési határidő: 2017. AUGUSZTUS 31.
Befizetési határidő: SZEPTEMBER 30.
Utólagos jelentkezést nem áll módunkban elfogadni!
Céges szponzorálás esetén a regisztrációs lapot csak a szponzoráló cég küldheti meg a szervező bizottság részére!
MMT XXV. Kongresszus előadásainak témakörei:
1.
Innováció – új műtéti eljárások, technikai újdonságok
2.
Minőségirányítás szerepe a műtéti ellátás területén
3.
Betegbiztonság – nem-várt események megelőzése
4.
Szakmánk szépségei és veszélyei

Előadás összefoglaló formai követelményei:
Microsoft Word dokumentum (Kompatibilis mód:.doc/. docx )
Times New Roman betűtípus, 12 betűméret.
Maximum 25 sor terjedelem.
3db egyszerű felelet választásos teszt kérdést kérünk a helyes válaszok megjelölésével.
A kitöltendő előadás-összefoglaló sablon megtalálható a DOKUMENTUM TÁRBAN a honlapunkon.
Az előadás leadás módja:
Az előadás teljes anyagát PowerPoint ( ppt / pptx ) formátumban elektronikusan csatolt mellékletként, a
mutosasszisztens@gmail.com-ra kérjük megküldeni, a kongresszus szervezői részére.
Előadás időtartama: 8-10 perc
Beküldési határidő: 2017. június 20.
Kérjük, az előadókat ügyeljenek a kompatibilitási módra, az esetleges külső hivatkozások, fájlok helyes
beágyazására, csatolására, továbbá a helyszínen tartózkodjanak az utólagos szerkesztéstől, javítástól, módosítástól !
Köszönjük!
A kongresszuson való személyes találkozás reményében, üdvözlettel:

Balasi Katalin
elnök

Közgyűlés meghívó | 2017.04.06 21:04
A Magyar Műtősasszisztensi Társulás elnöke Közgyűlést
hív össze, melyre ezúton meghívja a Társulás tagjait

Ideje: 2017. év április hó 22. nap (szombat) 10:00 óra
Helye: MMT székhelye 1074 Budapest, Rákóczi út 68. 01. em. 8.
Regisztrálás a helyszínen:9:30 órától

Közgyűlés megnyitása, levezető elnök megválasztása ea.: Balasi Katalin elnök
A Közgyűlés napirendje:
1. Napirend elfogadása, Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének, megválasztása, ea.: Közgyűlés levezető elnök
2. Beszámoló a 2016. évi társulási munkáról, gazdálkodásról ea.: Balasi Katalin elnök
3. Felügyelő Bizottság beszámolója ea.: Dékány Renáta Irén FB.elnök
II. fokú Etikai Bizottság beszámolója ea.: Dr.Tóváriné Téczely Marianna II.EB.elnök
4. 2016. évi elnökségi, FB. és II. fokú etikai bizottsági beszámolók, megvitatása, elfogadás ea.: Közgyűlés levezető elnök
5. 2017. évi üzleti terv ismertetése, megvitatása, elfogadása ea:Balasi Katalin elnök
6. A Jelölő Bizottság tagjainak 2017.-2022. évekre történő megválasztása ea: Közgyűlés levezető elnök
7. Aktuális információk ea: Balasi Katalin elnök
A fenti időpontban amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen (a megjelent tagok száma nem haladja meg a tagok létszámának több mint felét), úgy a megismételt Közgyűlés ideje: 2017. év április hó 22. nap (szombat) 10:30 óra jelen meghívó szerinti helyen és napirendi pontokkal.
A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül, az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben határozatképes.


A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük a minél nagyobb számban történő megjelenést!

Budapest, 2017. év április hó 04. nap
Balasi Katalin
elnök


Melléklet: Beszámoló a 2016. évi társulási munkáról, gazdálkodásról
Tájékoztató a tagdíjfizetés rendjéről | 2017.03.11 09:29
Tisztelt Kolléganők!
Tisztelt Kollégák!

A 2016.02.27. RK/08. határozat alapján a társulási tagdíj 4000 Ft, nyugdíjas, GYES 2000 Ft-ra változott.
A tagdíj számlák folyamatosan postázásra kerülnek, kérünk benneteket az átutalás közlemény rovatában a tagdíj számla sorszámát írjátok be.
A tagdíj beérkezésének határideje 2017. május 31.
Akinek adatváltozása történt, kérjük az adatfrissítést hajtsa végre.
Új tagok felvétele is online történik.
Több tag tagdíjának átutalásához, a dokumentumtárban található Összesítő jelentés kitöltésére, elektronikus úton vagy postai úton történő elküldése szükséges. Elektronikusan a mutosasszisztens@gmail.com, postai úton a Társulás címére kell küldeni.
Kérdés esetén állunk rendelkezésetekre!
Köszönettel:
A Társulás Vezetősége